Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Capodistria

 

                                                                                                                              Spletni bilten Združenja

Primorska himna: Vstala Primorska

DOMOVO NAS VEDNO AKTUALNODOSJESPOMENIKIPUBLIKACIJEVČLANI SEISTRSKI ODREDSPLETNI DNEVNIKFACEBOOKKLUB BRIGADIRJEV POVEZAVEOSVOBODITEV SLOVENSKEGA PRIMORJAKOLEDAR PRIREDITEVPRVI UPORI PROTI FAŠIZMUIZROČILO TIGRAPRIMORSKAFOJBA LAŽIIN-MEMORIAM

Kaj je Primorska?

Primorska je ponosna slovenska dežela, branik Slovenstva, najbolj zahodni del slovanskega sveta. Je veliko večja, kot jo danes rišejo geografi in opisujejo razni politiki, novinarji ter celo nekateri zgodovinarji. Tretjina njenega ozemlja in prebivalstva je še vedno onstran meje v Italiji, kjer sta ostali tudi obe njeni zgodovinski mesti Gorica in Trst, ki je bil in je še vedno glavno mesto te dežele.  Kljub temu ji njena matična država noče priznati statusa dežele.

 

Predlog za spremembo ali dopolnitev zakona primrskem prazniku

Spoštovani

Odločno podpiram zahtevo, da se spremeni zakon o vrnitvi ali priključitvi Primorske (Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 252-IV), pa ne samo zaradi terminov, ampak zaradi vsebine in političnega ali če hočete nacionalnega pomena tega spomina. In sicer:

1.     Pojem »priključitev Primorske« je popolnoma zgrešen, saj Primorska ni bila priključena, ampak na zahtevo in ob boju  samega primorskega ljudstva združena z matično domovino.

2.     Tudi trditev, da je bila združena, je pomanjkljiv ali netočen in zato zavajajoč, saj so najpomembnejši deli Primorske, to je tisti, za katerega je ta boj potekal, Trst, Gorica in ostali pomembni primorski slovenski kraji ,na zahtevo velikih sil, ki so izdale svojega »malega« zaveznika, ostali Italiji. Od slavnega TIGR smo uresničili le črki I in R to je Istra in Reka.

3.     Uporabljanje teh dveh pojmov pomeni, da je bil ves boj naših prednikov od zedinjene Slovenije naprej zgrešen, saj s tem priznavamo, da so se borili za kraje in ozemlje, ki nam ne pripada, ali še več, da se jim sedaj s tem zakonom celo odpovedujemo.

4.     Preprečiti je treba grafično prikazovanje Primorske v kateri se ta dežela prikazuje kot primorske samo nekatere občine, ki so ostale v Sloveniji, in še to ne vse, saj iz tega vedno izrežejo Idrijo, Postojno, Pivko in celo Ilirsko Bistrico

5.     Datum 15. september vezan na ta praznik (začetek uveljavitve pariške mirovne pogodbe) je popolnoma zgrešen, saj to ni bil noben dan zmage, ampak tragedije, saj smo izgubili mesta in vasi v katerih smo se Primorci stoletje borili za obstoj  in za katere je v času fašizma in NOB umrlo na tisoče naših ljudi. 15. 9. 1947, ko smo izgubili Trst in Gorico, so naši ljudje jokali, ne pa praznovali. Ta dan je Janševa vlada sprejela kot praznik načrtno, saj v njem ni spomina na fašizem in na NOB, poleg tega pa deluje v skladu z njihovo strategijo delitve naroda, konkretno Primorske.

6.     Uporaben je kvečjemu datum 16. september, ko je plenum OF sprejel sklep o priključitvi Primorske, vendar to mora biti zelo jasno povedano, da gre za počastitev želje in boja Primorske po združitvi z domovino in obveze slovenske partizanske vojske, da se bo za to borila ter tudi osvobodila te kraje, kar je po naslednjem sklepu Avnoja in pomoči vse JA to tudi dejansko izpolnila.

7.     Predlagam novo ime praznika in sicer Vstala Primorska, ki ga je tudi na osnovi naše himne sprejela tako vsa Primorska ne glede na državne ali občinske meje, kot tudi ostala Slovenija (razen neofašistov), praznovalo pa naj bi se ga od 8. septembra, ko je razpadla italijanska fašistična država pa do 16. septembra, ko je bil sprejet sklep OF o združitvi Primorske.  Ob tem poudarjam, da je bil 8. september 1943 začetek najbolj veličastne splošne ljudske vstaje primorskih Slovencev, ki mu ne samo pri nas, ampak celem svetu težko najdemo primerjavo. Tudi bolj »ideološko čistega praznika« ne moremo najti. 

8.     Če je ta praznik nastal kot odgovor na italijanski Dan spomina na fojbe in eksodus, potem ga tudi uporabljajmo tako kot oni za pogovore in razprave v šolah in medijih in to z zakonsko obvezo.

Toliko na kratko, sicer pa smo se že dogovarjali, da na to temo pripravimo okroglo mizo, na kateri bomo lahko skupaj z priznanimi zgodovinarji in drugimi strokovnjaki ter aktivisti z obeh strani tudi dokončno razčistili s temi problemi, ki niso samo nedorečenosti, ampak tudi manipulacija naše zgodovine in priložnost za delitve.

Miloš Ivančič

 

Veliko več o njej lahko preberete v e-knjigi Primorska dežela na https://issuu.com/milos-ivancic/docs/primorska

 

Oglejte si nekaj kart, ki zelo nazorno predstavijo Primorsko v času NOB in po njej.

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317433_1035776999872440_6277083949228030495_n.jpg?oh=00087bc94145422bf35c045a2def8b30&oe=588352FB

Primorska kakršno je v Slovenskih krajih med NOB organizirala OF in tudi osvobodila Titova partizanska vojska

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368797_1035776039872536_4041646598704303964_n.jpg?oh=17e3836c76a2720145e9e7aa09f19d8a&oe=58829D0D

Meje, ki so jih po osvobojeni Primorski in Istri risali naši zavezniki pred Parizom (rdeča črta meja s Hrvaško po osamosvojitvi)

Današnja Primorska, kakršna je ostala po Pariški mirovni pogodbi in Londonskem memorandumu - to kar je zlasti od Angležev in Američanov uspelo pridobiti pogajalcu Edvardu Kardelju. Tako Primorsko sedaj rišejo tisti, ki še vedno imajo meje v glavah.

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344804_1035776236539183_8461043610136002046_n.jpg?oh=27411c4db4e0fae7ceb389725037eef3&oe=587BC3F1 

Slovenske občine, ki so na vztrajanje VB in ZDA ostale v Italiji.

 

Združenje protifašistov Koper in Miloš Ivančič ©

GOR, NA VRH