Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Capodistria

 

 

Spletni bilten Združenja

 

Vstala Primorska

DOMOV         O NAS          VEDNO AKTUALNO         DOSJE         SPOMENIKI         PUBLIKACIJE         VČLANI SE         ISTRSKI ODRED         SPLETNI DNEVNIK         FACEBOOK         POVEZAVE         OSVOBODITEV SLOVENSKEGA PRIMORJA         KOLEDAR PRIREDITEV         PRVI UPORI PROTI FAŠIZMU         IZROČILO TIGRA         PRIMORSKA         FOJBA LAŽI         IN-MEMORIAM

Kaj je Primorska?

Primorska je ponosna slovenska dežela, branik Slovenstva, najbolj zahodni del slovanskega sveta. Je veliko večja, kot jo danes rišejo geografi in opisujejo razni politiki, novinarji ter celo nekateri zgodovinarji. Tretjina njenega ozemlja in prebivalstva je še vedno onstran meje v Italiji, kjer sta ostali tudi obe njeni zgodovinski mesti Gorica in Trst, ki je bil in je še vedno glavno mesto te dežele.  Kljub temu ji njena matična država noče priznati statusa zgodovinske dežele.

Preberite si knjigo Primorska dežela

 

Predlog za spremembo ali dopolnitev zakona O primOrskem prazniku

Spoštovani.

Odločno podpiram zahtevo, da se spremeni zakon o vrnitvi ali priključitvi Primorske (Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji - EPA 252-IV), pa ne samo zaradi terminov, ampak zaradi vsebine in političnega ali če hočete nacionalnega pomena tega spomina. Primorska in še bolj Slovenija rabita ta praznik, pa ne samo kot protiutež italijanskemu Dnevu spomina, ampak, ampak utrjevanju slovenske narodne zavesti in ponosa na narodni protifašistični boj, s katerim smo sami osvobodili svoje nacionalno ozemlje in se lahko združili z matično domovino, da smo lahko ustvarili svojo državo Ljudsko republiko Slovenijo, in s tem tudi njeno osamosvojitev.

Vendar! Tako ime kot datum tega praznika, ki je bil sprejet v času in na predlog Janševe vlade, sta hudo zavajanje, skrivanje najpomembnejšega zgodovinskega dogajanja, našega protifašističnega upora in boja za osvoboditev ter tako tudi posledično spreminjanje zgodovine, saj je Pariška mirovna pogodba, ki je začela veljati na ta dan bila le nož v hrbet tako primorski kot takratni Jugoslaviji, ki je odrezal polovico Primorske in jo ponovno podaril Italiji.

Poudarjam:

1.    Pojem »priključitev Primorske« je ZGODOVINSKO UTEMELJEN v sklepu plenuma OF in nato AVOJA o priključitvi, vendar je tudi res, da gre vsebinsko za potrditev zahteve Primorcev samih za združitev z matično domovino.

2.    Žal tudi tako trditve, da je bila primorska PRIKLJUČENA, ZDRUŽENA, ali VRNJENA zgodovinsko in tudi dejansko ne držijo: so pomanjkljive ali netočne in zato zavajajoč saj so najpomembnejši deli Primorske, to je tisti, za katerega je ta boj potekal, Trst, Gorica in ostali pomembni primorski slovenski kraji ,na zahtevo velikih sil, ki so izdale svojega »malega« zaveznika, ostali Italiji. Od slavnega TIGR smo uresničili le črki I in R to je Istra in Reka.

3.    Trditev, da je Slovenija s Pariško mirovno pogodbo dobila svoje morje je prav tako lažna. Dvakrat laž: Prvič zato ker po Pariški mirovni pogodbi vse naše morje prišlo v Svobodno tržaško ozemlje, to je paradržavo STO, ki jo je na meji s preostalo Primorsko v Jugoslaviji delila Churchillova železna zavesa, ne Titova. Na naši strani so bili za mejni prehod slavoloki. Res da je bila Cona B pod upravo Jugoslovanske armade in da smo Slovenci vsaj tu lažje zadihali, vendar to ozemlje še vedno ni bilo naše. Drugič pa ker je naša obal od Milj pa do izliva Timave prišlo pod Cono a, to je pod upravo angloameričanov, ki so nadaljeval is poitalijančevanjem teh krajev.

4.    Uporabljanje teh pojmov povezanih s Pariško mirovno pogodbo pomeni, da je bil ves boj naših prednikov od zedinjene Slovenije naprej zgrešen, saj s tem priznavamo, da so se borili za kraje in ozemlje, ki nam ne pripadajo, ali še več, da se jim sedaj s tem zakonom celo odpovedujemo. Ne nasedajte manipulatorjem diplomacije, saj v zgodovini velja le moč in zatečeno stanje.

5.    Preprečiti je treba grafično prikazovanje Primorske v kateri se ta dežela prikazuje kot primorske samo nekatere občine, ki so ostale v Sloveniji, in še to ne vse, saj iz tega vedno izrežejo Idrijo, Postojno, Pivko in celo Ilirsko Bistrico

6.    Praznik na datum 15. september,  kot začetek uveljavitve pariške mirovne pogodbe ne sme biti vezan na ta žalostni dan (), saj to ni bil noben dan zmage, ampak tragedije, saj smo izgubili mesta in vasi v katerih smo se Primorci stoletje borili za obstoj in za katere je v času fašizma in NOB umrlo na tisoče naših ljudi. 15. 9. 1947, ko smo izgubili Trst in Gorico, so naši ljudje jokali, ne pa praznovali. Ta dan je Janševa vlada sprejela kot praznik načrtno, saj v njem ni spomina na fašizem in na NOB, poleg tega pa deluje v skladu z njihovo strategijo delitve naroda, konkretno Primorske.

7.    Veliko več sporoča datum 16. september, ko je plenum OF sprejel sklep o priključitvi Primorske, vendar to mora biti zelo jasno povedano, da gre za počastitev želje in boja Primorske po združitvi z domovino in obveze slovenske partizanske vojske, da se bo za to borila ter tudi osvobodila te kraje, kar je po naslednjem sklepu Avnoja in pomoči vse JA to tudi dejansko izpolnila.

8.    Če pa že kdo hoče praznovati prav 15.  septembra, potem naj se praznuje spomin na ustanovitev prve primorske vlade. 15. septembra leta 1944 se je na Lazni pri Lokvah zbralo 150 primorskih poslancev iz Posočja, Brd, Krasa, Gorice, Benečije, Trsta in Istre, da bi ustanovili prvo primorsko vlado. 137 predstavnikov je bilo izvoljenih iz krajevnih in okrajnih narodnoosvobodilnih odborov, 18 odposlancev iz vojaških enot in trije duhovniki. To prvo primorsko vlado je vodil pisatelj France Bevk, imela pa je deset ministrov ali vodij resorjev, dva sta bila rezervirana za predstavnika italijanske manjšine in duhovščine. Delovala pa je le do leta 1947, ko jo je prav ta Pariška mirovna pogodba razrezala na pol in prepustila naše glavno mesto angloameriški upravi (STO).

9.    Predlagam novo ime praznika in sicer Vstala Primorska, ki ga je tudi na osnovi naše himne sprejela tako vsa Primorska ne glede na državne ali občinske meje, kot tudi ostala Slovenija (razen neofašistov), praznovalo pa naj bi se ga od 8. septembra, ko je razpadla italijanska fašistična država pa do 16. septembra, ko je bil sprejet sklep OF o združitvi Primorske. Ob tem poudarjam, da je bil 8. september 1943 začetek najbolj veličastne splošne ljudske vstaje primorskih Slovencev, ki mu ne samo pri nas, ampak celem svetu težko najdemo primerjavo. Tudi bolj »ideološko čistega praznika« ne moremo najti. 

10.                       Če je ta praznik nastal kot odgovor na italijanski Dan spomina na fojbe in eksodus, potem ga tudi uporabljajmo tako kot oni za pogovore in razprave v šolah in medijih in to z zakonsko obvezo.

Toliko na kratko, sicer pa smo se že dogovarjali, da na to temo pripravimo okroglo mizo, na kateri bomo lahko skupaj z priznanimi zgodovinarji in drugimi strokovnjaki ter aktivisti z obeh strani tudi dokončno razčistili s temi problemi, ki niso samo nedorečenosti, ampak tudi manipulacija naše zgodovine in priložnost za delitve.

Miloš Ivančič

 

Oglejte si nekaj kart, ki zelo nazorno predstavijo Primorsko v času NOB in po njej.

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317433_1035776999872440_6277083949228030495_n.jpg?oh=00087bc94145422bf35c045a2def8b30&oe=588352FB

Primorska kakršno je v Slovenskih krajih med NOB organizirala OF in tudi osvobodila Titova partizanska vojska.

To je Primorska, ki je 15. septembra 1944 dobila svojo deženo vlado pod vodstvom Franceta Bevka.

 

Izsek iz publikacije Pregled osvobodilnega boja v Slovenskem Primorju, kjer piše o ustanovitvi primorske vlade :https://www.sistory.si/cdn/publikacije/38001-39000/38032/Pregled_OB_v_slovenskem_Primorju.pdf,

 

 

Meje, ki so jih po osvobojeni Primorski in Istri risali naši zavezniki pred Parizom (rdeča črta meja s Hrvaško po osamosvojitvi)

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14368797_1035776039872536_4041646598704303964_n.jpg?oh=17e3836c76a2720145e9e7aa09f19d8a&oe=58829D0D

 

Današnja Primorska, kakršna je ostala po Pariški mirovni pogodbi in Londonskem memorandumu - to kar je zlasti od Angležev in Američanov uspelo pridobiti pogajalcu Edvardu Kardelju. Tako Primorsko sedaj rišejo tisti, ki še vedno imajo meje v glavah.

 

https://scontent.flju1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/14344804_1035776236539183_8461043610136002046_n.jpg?oh=27411c4db4e0fae7ceb389725037eef3&oe=587BC3F1 

Slovenske občine, ki so na vztrajanje VB in ZDA ostale v Italiji.

 

Združenje protifašistov Koper in Miloš Ivančič ©

GOR, NA VRH